Facebook-arvonnan säännöt

Kauppakeskus Valon Facebook-arvonnan säännöt:

1. Järjestäjä
Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6
15100 Lahti

2. Arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua kampanjan ollessa käynnissä 18.-22.8.2018. Palkinto arvotaan ke 22.8.2018 klo 12.00.

3. Osallistuminen
Arvontaan osallistuu kommentoimalla Kauppakeskus Valon Facebook-sivulla: mikä Valossa on parasta?

4. Palkinnot
Palkintona on Kauppakeskus Valon kauppiaiden tuotteista koottu tuotekassi, arvo noin 100 euroa.

5. Arvontakäytäntö
Palkinto arvotaan kaikkien Facebook-julkaisuun osallistuneiden kesken.

6. Arvonta
Suoritetaan ke 22.8. klo 12.00.

7. Voittajan julkistus
Palkinnon voittaja julkistetaan, kun hänet on tavoitettu, viimeistään seuraavalla viikolla arvonnasta. Palkinnon voittaja ilmoitetaan Kauppakeskus Valon Facebook-kanavalla.

8. Palkintojen luovutus ja toimitus:
Palkinnon luovutus tapahtuu voittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana Kauppakeskus Valossa.

9. Julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Kauppakeskus Valolle oikeuden julkaista hänen nimensä, asuinpaikkansa ja käyttää niitä internetsivuillaan, painotuotteissa ja muussa viestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

10. Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

11. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien Kauppakeskus Valon palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä heidän perheenjäsenensä.

12. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.
Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

13. Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.